Gdje sam?

Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2017. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, na temelju Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije za izvješća organizatora volontiranja.
Unos podataka za 2017. godinu završio je 31. ožujka 2018. godine

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2017. godini:
U 2017. godini u Hrvatskoj je smanjen broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 4 % što je rezultiralo i smanjenim brojem prijavljenih volontera za 3 % kao i smanjenim brojem volonterskih sati za 22 % u odnosu na 2016. godinu.

Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 168
Broj volontera/ki: 47 372
Broj volonterskih sati: 2 603 676
Troškovi volontiranja: 11.299.314,08 kn

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2017. GODINI

DESKRIPTIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2016. - 2017.