Gdje sam?

Izgradnja održivog mira

Centar za mirovne studije poziva na javnu tribinu: Izgradnja održivog mira – kako kao građani možemo doprinijeti? Tribina će se održati u petak 21. rujna 2012. na Međunarodni dan mira, u prostorijama Kulturno informativnog centra (KIC), Preradovićeva 5. od 18 do 20 sati.

Na tribini će se predstaviti i program obrazovanja za mir Mirovni studiji 2012/2013.

O doprinosima izgradnji aktivnog i održivog mira i vlastitoj motivaciji za društveni angažman će uvodno govoriti osobe iz područja umjetnosti, medija, znanosti i civilnog društva nakon čega slijedi rasprava.


Uvodničari:
• Dr. sc. Dejan Jović, Fakultet političkih znanosti
• Vilim Matula, glumac i aktivist
• Maja Sever, novinarka


O Mirovnim studijima uvodno će govoriti Iva Zenzerović Šloser, voditeljica programa, te voditelji kolegija i bivši polaznici, a prikazat će se i film o Mirovnim studijima nastao u sklopu radne godine 2011/2012.


Tribinu moderira: Bojana Klepač Pogrmilović - novinarka, umjetnica i sudionica Mirovnih studija 2011/2012.

Poziv možete preuzeti: ovdje.