Gdje sam?

"Hrvatska volontira!"

Hrvatska mreža volonterskih centara povodom obilježavanja Europske godine volontiranja organizirala je kampanju „Hrvatska Volontira!“ kojom je željela ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni.
Kampanja „Hrvatska Volontira!“ održala se 21. rujna 2011.

Kampanja se simbolično održala na Međunarodni dan mira obzirom da je mir vrijednost koja za Hrvatsku ima posebno značenje i u čiju su promociju i zagovaranje uključeni brojni volonteri.


Suorganizatori kampanje su bili Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a partner kampanje na nacionalnoj razini je bio Drogerie Markt (DM) Hrvatska.
Kampanja je podržana i od Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja Vlade RH, a pokrovitelj kampanje je bio Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.


Regionalni volonterski centri u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku pozvali su sve zainteresirane da se uključe u kampanju i rad za opće dobro. Pozivu se odazvao veliki broj pojedinaca i organizacija koji su 21. rujna kroz različite javne akcije u svojim zajednicama promovirali volontiranje (uređenje okoliša, podrška socijalno ranjivim skupinama, zagovaranje za čisti okoliš, ljudska prava itd.). Na taj dan se održalo više od 115 aktivnosti na području cijele Hrvatske, a u Zagrebu i na području regije središnje Hrvatske, organizirano je više od 35 volonterskih aktivnosti.


Regionalni centar, Volonterski centar Zagreb, je zajedno s partnerima i suradnicima organizirao 4 volonterske akcije i proslavu. Partneri u Zagrebu su bili Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Služba za promicanje ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva.

U aktivnostima koje je organizirao Volonterski centar Zagreb ukupno je volontiralo 126 osoba koje su uložile u zajednicu 558 volonterska sata, dok je cijelokupni broj osoba koje su bile uključene u kampanju na području cijele Hrvatske znatno veći.