Gdje sam?

GOOD Inicijativa - za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

GOOD inicijativa je, uz potporu Mreže fondacija Otvoreno društvo, pokrenula javnu kampanju za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole pod nazivom „NAUČIMO BITI VELIKI“. Cilj kampanje je informirati o građanskom odgoju i obrazovanju te potaknuti odgovorno uključivanje svih ključnih aktera (učitelja i nastavnika, učenika i roditelja) u javnu raspravu kako bi u škole sustavno bio uveden kvalitetan Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja.

Na Internet stranici inicijative možete pročitati različita razmišljanja o uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u škole na BLOGU naziva: Iz moje perspektive.

Iako sve dokumente koji tvore strateški i zakonodavni okvir sadašnje pozicije GOO u školama možete naći na našoj Internet stranici, ovdje možete preuzeti dokumente Polazišne osnove i Zahtjeve koji su temelj našega rada.

Pozivamo sve one organizacije koje nisu članice GOOD Inicijative da se prijave za članstvo i pruže snažniju podršku u zagovaranju zajedničkog uvođenja GOO-a u škole. Prijava je jednostavna - samo kliknite. Razmislite kako možete u rad vaše organizacije i njezinih aktivnosti uključiti promicanje GOOD Inicijative i spomenute kampanje.