Gdje sam?

EU citizens: your rights, your future

Od 9.svibnja do 9.rujna imate priliku dati svoje viđenje prava koje možete ostvariti kao građanin Europske unije!

Europska komisija poziva građane diljem Europske unije za pomoć u kreiranju javne politike za godine koje slijede i da oblikuju budućnost Europe u do sada najvećim EU konzultacijama o pravima građana EU.

Detaljne informacije o konzultacijama možete naći na: www.ec.europa.eu/justice  ili na http://www.facebook.com/EUJustice.