Gdje sam?

E-publikacija Mjerenje i komuniciranje utjecaja volonterskog programa

U sklopu Erasmus+ projekta SoVol (2019.), usmjerenog na razvoj volonterstva u ustanovama socijalne skrbi Udruga za razvoj civilnog društva SMART i partneri izradili su priručnik Mjerenje i komuniciranje utjecaja volonterskog programa.

Priručnik je zamišljen je kao odgovor na utvrđenu potrebu različitih europskih ustanova socijalne skrbi (ali i drugih organizatora volontiranja), koje u svoj rad uključuju volontere, da provedu procjenu utjecaja volonterskog programa te da rezultate procjene komuniciraju u svojim zajednicama kao način na koji se može bolje predstaviti i zastupati vrijednost volonterskog rada te utjecaj ustanove na društveni razvoj.

Razvoj volonterskih programa unutar ustanova socijalne skrbi zahtijeva i znatno ulaganje resursa na početku kao i kontinuirano ulaganje, čime se na ustanove i njihove programe stavlja pritisak jer moraju postići nešto vrijedno za zajednice u kojima djeluju.

Strukturirana strategija utjecaja volonterskog programa ustanovi socijalne skrbi olakšava dobivanje jasne slike i mjerljivih pokazatelja u vezi s doprinosom volontera. Sustavna procjena utjecaja omogućuje svakoj ustanovi socijalne skrbi da volonterski program poveže s poboljšanjem ekonomske učinkovitosti ustanove, a time i s postizanjem ciljeva i misije ustanove. Priručnik mogu koristiti i svi drugi organizatori volontiranja, ako žele sustavno pristupiti mjerenju utjecaja svojih volonterskih programa na organizaciju, korisnike, volontere, širu zajednicu, itd.

Priručnik možete pronaći na ovoj poveznici.