Gdje sam?

Edukacijski ciklus radionica o menadzmentu volontera

Volonterski centar Zagreb poziva ustanove i organizacije civilnog društva koje provode djelatnosti socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva te kulture na edukacijski ciklus radionica o menadžmentu volontera.

Edukacija će se provesti tijekom tri dvodnevna modula, koji će se održavati u tijekom tri mjeseca, što čini ukupno šest dana edukacije. Edukacija će se provoditi u manjim skupinama, intenzivnim korištenjem interaktivnih tehnika.
Po završetku edukacije, sudionici će imati znanja potrebna za uspješnu provedbu volonterskog programa u svojim organizacijama, a organizacije u kojima rade će biti spremnije uključiti volontere.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno. Sudionicima treba biti omogućeno vrijeme za redovito sudjelovanje na svim danima edukacije. Edukacija će se provesti u blizini mjesta stanovanja sudionika.
Uz besplatne trening materijale, sudionici će dobiti dodatni set literature koju su izdali volonterski centri uz naknadu od 200 kn.

Jedan od uvjeta za sudjelovanje je spremnost organizacije/institucije na praktičnu primjenu znanja i vještina tijekom edukacije i razvijanje volonterskog programa u svojim organizacijama/ustanovama.

Datumi održavanja edukacije:

I. modul: 3. - 4. rujna 09
II. modul: 26. - 27. listopada 09
III. modul: 16. - 17. studeni 09

Detalje o edukaciji procitajte u pozivu, popunite prijavnicu za sudjelovanje te je vratite na navedenu adresu (martina@vcz.hr) do 20 kolovoza 2009.