Gdje sam?

Državna nagrada za volontiranje - u tijeku prijava kandidata!

Drage volonterke i volonteri,

znate li volontera/ku ili organizatora volontiranja za koje mislite da su zaslužili Državnu nagradu za volontiranje u 2014. godini?

Ministarstvo socijalne politike i mladih nedavno je objavilo poziv na prijavu kandidatkinja/kandidata za dodjelu nagrade i sada imate priliku prijaviti svoje favorite!

Državna nagrada za volontiranje je najviše priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja za dodjelu Nagrade za volontera/volonterku i organizatora volontiranja koji su sukladno Zakonu o volonterstvu doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Više informacija o svemu, kao i sve potrebne obrasce možete naći na internet stranici Ministarstva:

DRŽAVNA NAGRADA ZA VOLONTIRANJE