Gdje sam?

Dodite na informativne dane Agencije za mobilnost!

Cilj održavanja informativnih dana jest upoznati potencijalne korisnike programa s najnovijim mogućnostima koje nude programi Europske zajednice u sektoru formalnog i neformalnog učenja.

Poštovani,

Podsjećamo Vas na održavanje informativnih dana Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Ukoliko se još niste prijavili, molimo da Vaše sudjelovanje na info danu prijavite putem on-line obrasca na mrežnim stranicama Agencije najkasnije do 13.10.2009.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije promiče ideju mobilnosti u obrazovanju kao načina jačanja stručnih vještina i znanja, te otvaranja osobnih vidika, a s ciljem stvaranja društva utemeljenog na znanju i jačanja konkurentnosti na europskom tržištu rada provodeći dva najveća programa Europske zajednice: Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu. Uz navedene programe, Agencija je zadužena za promociju drugih inicijativa i programa Europske unije, kao što su Europass i Erasmus Mundus, te za rad EURAXESS uslužnog centra koji podržava mobilnost istraživača.

Cilj održavanja informativnih dana jest upoznati Vas, potencijalne korisnike programa (nastavnike, profesore, andragoge, učenike, mlade, donositelje odluka u obrazovanju, osobe koje rade s mladima, predstavnike obrazovnih ustanova, gospodarskog sektora, tržišta rada, neprofitnih organizacija, itd.), s najnovijim mogućnostima koje nude programi Europske zajednice u sektoru formalnog i neformalnog učenja.

Informativni dani održavat će se od 09.30 do 13.00 sati, dana

Prijave za Zagreb su zatvorene zbog popunjenog kapaciteta.

Ukoliko se još niste prijavili, molimo da Vaše sudjelovanje na info danu prijavite putem on-line obrasca na mrežnim stranicama Agencije najkasnije do 13.10.2009.

U privitku Vam dostavljamo pozivno pismo i program informativnog dana koji slobodno proslijedite svima zainteresiranima.

U očekivanju Vašeg dolaska, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Ana Šimunović
Voditeljica odnosa s javnošću

Head of Public Relations


Agencija za mobilnost i programe Europske unije /
Agency for Mobility and EU Programmes

Adresa / Address:
Gajeva 22, HR-10 000 Zagreb

tel +385 (0)1 500 5959
fax +385 (0)1 500 5699
mob + 385 (0)99 317 3714


ana.simunovic@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr