Gdje sam?

Budi dio VCZ tima i doprinesi pozitivnim promjenama u zajednici!

S gotovo 20 godina djelovanja i više od 13.000 volontera registriranih u bazi podataka te oko 560 udruga/ustanova koje podupire u radu, Volonterski centar Zagreb (VCZ) jedan je od centralnih pokretača jačanja civilnog društva na razini Zagreba i Hrvatske (www.vcz.hr ).

VCZ traži komunikativnu, toplu, odgovornu i timski orijentiranu osobu za radno mjesto Stručnog suradnika na programu informativnog servisa i podrške u vođenju ureda.

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik na programu informativnog servisa i podrška u vođenju ureda

Dnevni raspored rada: 9 – 17h;
Tjedni raspored rada: pon - pet

OPIS POSLOVA:
o podrška u provedbi programa Informativnog i savjetodavnog servisa udruge
o podrška u radu volonterske burze - aktivnostima povezivanja volontera sa organizatorima volontiranja
o podrška u radu s volonterima i organizatorima volontiranja
o podrška u provedbi volonterskih i promotivnih aktivnosti udruge
o podrška u zaprimanju i slanju pošte, podrška pri nabavi uredske opreme i materijala za redovnu djelatnost
o podrška u arhiviranju službene dokumentacije
o podrška u vođenju različitih evidencija i drugih administrativnih poslova
o podrška u drugim poslovima vezanim uz održavanje ureda

Karakteristike i traženo iskustvo:

Razina obrazovanja: VŠS i VSS

Visoki radni standardi i radna etika, s posebnim naglaskom na:
o komunikacijske vještine
o preuzimanje odgovornosti
o planiranje i organizacija posla
o aktivan pristup u izgradnji zajednice
o timski rad
o samoinicijativnost/poduzetnost
o predanost i upornost
o osobni razvoj
o odlična informatička pismenost
o tečno znanje engleskog jezika u govoru i u pismu
o poznavanje civilnog sektora u Zagrebu i Hrvatskoj
o uviđanje potreba u zajednici i spremnost da na njih odgovori kroz volontiranje
o želja za boljim sutra

Kandidatu nudimo:

o stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na ugovor od godine dana s početkom radnog odnosa najkasnije od 01. srpnja 2015.
o izazov rada u malom, ali produktivnom timu ljudi, uz mogućnost edukacije i usavršavanja,
o daljnje usavršavanje i razvoj vještina provedbe projekata i programa,
o upoznavanje djelovanja različitih organizacija civilnog društva, ustanova i tijela javne vlasti
o upoznavanje ljudi različitih profila, nacionalnosti i kultura,
o bliski kontakt s aktualnim društvenim procesima i priliku da sudjeluje u izgradnji platforme koja povezuje ljude u nastojanju da doprinesu transformaciji društva i stvaranju zdrave, stabilne i održive budućnosti.

Potrebna dokumentacija:

o pismo motivacije na hrvatskom jeziku
o životopis na hrvatskom jeziku
o poželjno pismo preporuke

Prijavnu dokumentaciju s naznakom Prijava za SS poslati na na e-mail vcz.posao@gmail.com najkasnije do 10.06.2015.

O rezultatima natječaja bit će obaviješteni samo oni kandidati čije će prijave udovoljavati uvjetima natječaja. Odabrani kandidati bit će pozvani na daljnje testiranje i razgovor.