Gdje sam?

Atletski klub Marathon 2006

Želiš pomoći u provedbi organizacije utrka i biti dio tima? Volontiraj: fotografiraj, napravi film, budi na trasi i dodaj osvježenje trkačima, pruži liječničku pomoć, pomozi pri evidentiranju sudionika ….
Kako?Gdje? Kontaktiraj Atletski klub marathon 2006. 

Atletski klub Marathon 2006 već tradicionalno uz Dan EUROPE organizira atletska druženja u nedjelju 8.5.2011. godine.

Najava utrke i satnica objavljena je na portalu www.marathon2006.hr.

Kontakt: marathon2006@email.t-com.hr ili (098)929 7653.