Gdje sam?

Predsjednica izvršnog odbora HCRV-a, Lejla Šehić Relić, izabrana za Predsjednicu Europskog volonterskog centra!

Predsjednica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, Lejla Šehić Relić, izabrana je za Predsjednicu Europskog volonterskog centra sa sjedištem u Brusselsu, a članica izvršnog odbora HCRV-a, Nives Ivelja, za predsjednicu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) predvodi razvoj i pruža podršku jačanju resursa za afirmaciju i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj. HCRV je posvećen razvoju volontiranja koje će doprinijeti izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana.
 
HCRV je proteklih 12 godina bio posvećen promociji i informiranju o vrijednostima volontiranja, stvaranju povoljnog okruženja za razvoj volontiranja, zagovaranju javnih politika, jačanju lokalnih volonterskih centara i upravljanju znanjem i kvalitetom. Posljednjih 9 godina organizirali smo nacionalnu kampanju Hrvatska volontira koja je svake godine uključila više od 3000 volontera koji su sudjelovali u preko 200 volonterskih akcija organiziranih u 70-ak hrvatskih gradova i općina.
Ova je godina, za nas i razvoj volonterstva, bila značajna i po tome što je Lejla Šehić Relić, izabrana za Predsjednicu Europskog volonterskog centra, a Nives Ivelja za predsjednicu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Ovo nam daje mogućnost biti snažan glas u afirmaciji volonterstva i volontera u Hrvatskoj i Europi.