Gdje sam?

O volonterskim centrima u zajednici

Što je volonterski centar i koja je njegova uloga u zajednici? Volonterski centar Zagreb i lokalni volonterski centri u projektu „Na valovima volonterstva“. Djelovanje Hrvatskog centra za razvoj volonterstva (HCRV). Kontakti svih volonterskih centara pridruženih u HCRV.

Volonterski centar djeluje kao kontaktna točka koja povezuje, podržava,
osnažuje građane i organizacije koji žele volontiranjem izgrađivati sebe i
svoje zajednice te doprinijeti rješavanju konkretnih problema i potreba u
društvu. Primarni korisnici volonterskih centara su volonteri i organizatori
volontiranja
.

Uloga volonterskog centra u zajednici
:
• pružanje informacija o volontiranju (koncept, mogućnosti, Zakon o volonterstvu…)
• povezivanje volontera i organizatora volontiranja = vođenje volonterske burze
• savjetovanje i edukacija djece, mladih i drugih građana o volontiranju
• kreiranje kvalitetnih volonterskih programa edukacijom i osnaživanjem organizatora volontiranja
• pokretanje i provedba projekata usmjerenih na uključivanje svih građana i organizacija u izgradnju društva pomoću volontiranja
• stvaranje poticajnog okruženja za volontiranje u zajednici pomoću promocije i zagovaranja.

Volonterski centar Zagreb (VCZ) djeluje na razvoju i promociji volonterstva, na lokalnoj razini u Gradu Zagrebu, kao regionalni centar za područje sjeverne Hrvatske, ali i na nacionalnoj razini aktivnim djelovanjem u sklopu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Uloga VCZ-a u zajednici jednaka je ulozi svih volonterskih centara, a kao primjere našeg djelovanja ističemo neke od rezultata i projekata koje smo do sada proveli, a koji približavaju rad volonterskog centra:

• početkom 2019. g. u volonterskoj bazi registrirano više od 750 organizatora
volontiranja i više od 17 000 volontera koji imaju priliku povezati se putem volonterskih projekata
• o menadžmentu volontera i uspostavljanju volonterskih programa educirano više od 650 zaposlenika udruga, ustanova socijalne skrbi, te zaposlenika osnovnih i srednjih škola
• projektom „Promijeni sebe – promijeni svijet“ podržano uspostavljanje i razvoj volonterskih klubova i programa u 47 srednjih škola širom Hrvatske u partnerstvu s HCRV-om – na različite načine uključeno skoro 12.000 učenika iz cijele RH
• podržan razvoj volonterskih klubova u više od 20 osnovnih škola iz regije središnje Hrvatske
• održane orijentacijske radionice o volonterstvu za više od 5.000 učenika,
studenata i drugih građana
volontera
• proveden projekt „Korporativna filantropija – širenje područja suradnje“ u kojem je sudjelovalo više od 60 tvrtki koje su među zaposlenicima promicale volontiranje
• provedena dva IPA projekta usmjerena na inkluzivno volontiranje i omogućavanje volontiranja različitim ranjivim skupinama.

PROJEKT “NA VALOVIMA VOLONTERSTVA – INFRASTRUKTURA
ZA SNAŽNE I POVEZANE ZAJEDNICE”

Nositelj projekta je Volonterski centar Zagreb, a partneri su volonterski
centri:
• Petrinja – IKS, Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota
• Sisak – Agencija lokalne demokracije Sisak
• Zabok – Mreža udruga Zagor – za Krapinsko-zagorsku županiju
• Čakovec – Volonterski ured Međimurja – ACT grupa

Također, partneri u projektu su i Dom za starije osobe Centar, Zagreb Hrvatski centar za razvoj volonterstva.

Opći cilj projekta je doprinijeti izgradnji društva u kojem volonterstvo predstavlja pokretačku snagu aktivnih, odgovornih i humanih zajednica te snažno doprinosi socijalnom i gospodarskom razvoju.

Specifični ciljevi su:
1.) osigurati kvalitetan i održiv sustav podrške organizatorima volontiranja
(OV) i volonterima
osnaživanjem volonterskih centara u regiji središnje Hrvatske
2.) povećati broj javnih ustanova i OCD-a koji provode kvalitetne volonterske
programe radi poboljšanja usluga
iz područja zdravstva, socijalne skrbi i ostalih područja od općeg interesa
3.) doprinijeti jačanju javne svijesti o dobrobiti i vrijednostima koje
volontiranje
donosi svakom pojedincu, zajednici i društvu u cjelini.

Prateći specifične ciljeve, rezultati su ostvareni kroz tri elementa
projektnih aktivnosti:


E1. Jačanje infrastrukture za sustavan i održiv razvoj volontiranja u
regiji središnje Hrvatske
• pružena mentorska podrška i osnaženi zaposlenici četiriju LVC-a; pet osoba zaposleno na poziciji koordinatora volontera te osposobljeno za provedbu edukacija o MV (prilagođen kurikulum i izrađeni detaljni planovi za trening)
• uključeno ukupno 12 dugoročnih volontera i izdane potvrde o stečenim
kompetencijama te organizirano 11 volonterskih akcija sa 62 volontera
• izgrađen online alat “Volonterska burza” za povezivanje volontera i organizatora volontiranja.

E2. Edukacija i osnaživanje organizatora volontiranja za kvalitetnu provedbu volonterskih programa
• educirano 66 zaposlenika udruga i javnih ustanova o menadžmentu volontera i vođenju volonterskih programa tijekom tri ciklusa četverodnevnih
edukacija
• održano 5 poludnevnih radionica o stjecanju kompetencija volontiranjem
(u Zagrebu, Petrinji, Sisku, Zaboku i Čakovcu); educirano više od 60 zaposlenika OV-a
• održana edukacija o standardima kvalitete za pružanje socijalnih usluga – 32 sudionika
• postavljeni temelji za provedbu pilot volonterskih programa u pet javnih
ustanova zdravstva i socijalne skrbi – provedeni programi usklađeni sa Standardima kvalitete za volonterske programe uz podršku volonterskih centara (18 dugoročnih volontera, 14 volonterskih akcija sa oko 100 volontera).

E3. Promocija projekta i vrijednosti volonterstva
• projekt i vrijednosti volonterstva promovirane kroz više od 200 objava i poziva na internetskim stranicama i društvenim mrežama te 70 objava i istupa u medijima
• izrađen i distribuiran Vodič za volontiranje diljem cijele Hrvatske (1200 tiskanih primjeraka i veliki broj elektroničkih)
• više od 120 sudionika (oko 80 predstavnika OV-a) na Konferenciji; sudionici
upoznati sa Standardima kvalitete za VP te primjerima dobre prakse.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Financijska vrijednost projekta iznosi 697.925,00 HRK.

Članovi i osnivači HCRV-a su regionalni volonterski centri: Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga SMART-Volonterski centar Rijeka, Udruga MI-Volonterski centar Split – udruženi su kako bi se na temelju dobrih praksi uspostavili jedinstveni standardi rada u području volonterstva na nacionalnoj razini te da se zajedničkim resursima postigne snažniji društveni utjecaj.

HCRV želi doprinijeti izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana. Temeljna misija Centra je predvoditi razvoj i pružiti podršku jačanju resursa za afirmaciju volonterstva u Hrvatskoj.

Kako to činimo?
Doprinosimo razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj promocijom i zagovaranjem vrijednosti volonterstva, utječemo na javne politike i pravno okruženje, uspostavljamo i pratimo standarde kvalitete rada volonterskih centara, kreiramo kvalitetne edukacijske programe u području volonterstva, uspostavljamo standarde kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciramo i afirmiramo inovativne politike u razvoju volonterstva.

Kao Centar, surađujemo s brojnim mrežama, organizacijama i institucijama iz Hrvatske, ali i iz cijelog svijeta. Od donošenja Zakona o volonterstvu, aktivno smo uključeni u rad Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva te intenzivno surađujemo s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Također, aktivno djelujemo i u Europskom volonterskom centru kroz članstvo u Upravnom odboru.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva - info@hcrv.hr

REGIJA SREDIŠNJE HRVATSKE
- Volonterski centar Zagreb (regionalni volonterski centar): informirajse@vcz.hr; vcz@vcz.hr 
Lokalni volonterski centri 
- Zaklada Sandra Stojić, Kutina: zaklada.sandra.stijic@gmail.com
- Volonterski ured Međimurja (ACT Grupa), Čakovec: vum@act-grupa.hr
- Centar za mladež Zaprešić, Zaprešić: centar.za.mladez.zapresic@zg-t-com.hr
- Volonterski centar Sisak (Agencija lokalne demokracije), Sisak: vcs@lda-sisak.hr; Ldesk-si@sk.t-com.hr
- Orkas - Udruga mladih Feniks, Oroslavje: udrugamladihfeniks@gmail.com
- Volonterski centar VolontirAJMO (Mreža udruga Zagor), Zabok: mreza@zagor.info
- Volonterski centar Link (Udruga Glas mladih Križevci), Križevci: info@volonterski.hr
- Volonterski centar Petrinja (Udruga IKS), Petrinja: volonteri@udrugaiks.hr

REGIJA ZAPADNE HRVATSKE
- Regionalni volonterski centar Rijeka - Udruga za razvoj civilnog društva SMART: marta@smart.hr; tamara@smart.hr
Lokalni volonterski centri
- Udruga za mlade Alfa Albona, Labin: alfa.albona@gmail.com
- DND Gospić: dndgospic@gmail.com
- Volonterski centar Istra, Pula: vci@vci.hr
- Volonterski centar Karlovac VolonterKA (Carpe diem), Karlovac: info@volonterka.info
- Volonterski centar Kupa (LAG Vallis Colapis). Ozalj: vck@vallis-colapis.hr

REGIJA ISTOČNE HRVATSKE
Volonterski centar Osijek (regionalni volonterski centar): mirta@vcos.hr; jelena@vcos.hr
Lokalni volonterski centri
- Udruga Oppidum, Požega: info@oppidum.hr
- Mirovna udruga ''Oaza'', Beli Manastir: oaza_bm@yahoo.com
- Volonterski centar Vukovar (PRONI Centar), Vukovar: volonterski-vukovar@proni.hr
- Volonterski centar Zvono (Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju ''Zvono''), Belišće: lvczvono@gmail.com
- Volonterski centar Slavonski Brod, Sl. Brod: volonterskicentarsb@gmail.com
- Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije, Županja: volonterskicentarvsz@gmail.com

REGIJA JUŽNE HRVATSKE
Volonterski centar Split - Udruga ''MI'' Split (regionalni volonterski centar): tanja@udruga-mi.hr; antonia@udruga-mi.hr
Lokalni volonterski centri
- Volonterski centar ''Pozitiva'' (Mladi u EU), Šibenik: info@mladi-eu.hr
- Volonterski centar Zadar, Zadar: volonterski.centar.zadar@gmail.com
- Volonterski centar Dobra (Udruga Dobra), Metković: dobra.udruga@gmail.com
- Volonterski centar Dubrovnik (Udruga Bonsai), Dubrovnik: ured.vcd@gmail.com
- Lokalni volonterski centar Sinj (Udruga Srma), Sinj: udruga.srma@st.t-com.hr
- Lokalni volonterski centar Imotski (Centar za održivi razvoj Imotski): Cdr-dalmacija@net.hr