Gdje sam?

Dodatne važne informacije za organizatore volontiranja

Kako pronaći volontere za svoje volonterske aktivnosti? Kako pomoći pojedincu koji treba pomoć volontera? Kako može škola poticati i uključivati učenike u volonterske aktivnosti? Kako se podnosi izvješće o obavljenim volonterskim aktivnostima nadležnom Ministarstvu? Kako može tvrtka uključiti svoje zaposlenike u volontiranje? Kako stranci mogu volontirati u našoj zemlji? Što su standardi kvalitete za volonterske programe?

Prema mišljenju i saznanjima volonterskih centara i Hrvatskog centra za
razvoj volonterstva, sve više ljudi u Hrvatskoj zainteresirano je za volontiranje.
Ako vam nedostaje ideja kako pronaći volontere, u nastavku je nekoliko načina na koje to možete učiniti.

• putem najbližeg volonterskog centra i registracijom u baze volonterskih
centara
• oglašavanjem i predstavljanjem volonterskog projekta u školama,
fakultetima i drugim organizacijama koje okupljaju veći broj korisnika
i članova
• direktnim kontaktiranjem tvrtke iz vašeg okruženja koja može omogućiti
svojim zaposlenicima da volontiraju na vašem projektu
• objavljivanjem poziva na društvenim mrežama, web-stranicama i
drugim komunikacijskim kanalima te distribucijom postera i letaka
na lokalnim događanjima

Sukladno Zakonu o volonterstvu, volonter može volontirati samo u sklopu
registrirane neprofitne organizacije. Ne možemo direktno povezati
volontera s privatnom osobom
jer je volonteru potreban nadzor i podrška radi vlastite zaštite i zaštite samog korisnika. Iz tih razloga potrebno je da se pojedinac koji treba pomoć volontera poveže s nekom od organizacija civilnog društva koja ostvaruje prava ranjive skupine i tako osigura volontera. Takva organizacija može se registrirati u online volonterskoj bazi volonterskog centra i tim putem tražiti volontera za osobu koja ga treba.

Učenici osnovnih i srednjih škola mogu volontirati u sklopu volonterskih aktivnosti u svojim školama. Mnoge škole redovito organiziraju različite
humanitarne akcije, a učenici koji pomažu u organizaciji takvih akcija su
također volonteri. Isto tako, ako zaposlenici škola, organizaciju ovakvih
akcija odrađuju mimo svog radnog vremena i van opisa svoga posla, oni
se smatraju volonterima.

U zadnjih 10-ak godina, u mnogim školama osnovali su se školski volonterski
klubovi koje vode nastavnici i/ili drugi djelatnici škole. Volonterski klubovi škola mogu samostalno ili s organizatorima volontiranja dogovarati i organizirati kratkoročne volonterske akcije ili uključivati svoje učenike na dugoročniji volonterski angažman.

Za savjetodavnu podršku u osnivanju volonterskog kluba u svojoj školi
obratite se najbližem volonterskom centru. Ukoliko imate potrebe za time, volonterski centri vam mogu pružiti savjetodavnu podršku i edukaciju u procesu osnivanja volonterskog kluba.

Kako bi motivirali svoje učenike za uključivanje u volonterske aktivnosti
moguće je s lokalnim volonterskim centrom dogovoriti održavanj prezentacije ili orijentacijske radionice u trajanju od jednog do dva školska sata. Ovakve radionice sadržavaju sljedeće teme: motivaciju za volontiranje, primjere dobre prakse školskog volontiranja u zemlji i inozemstvu, način rada volonterskih klubova, mogućnosti uključivanja u volonterske aktivnosti preko volonterskih centara te osnove Zakona o volonterstvu.

Više o volontiranju učenika možete pročitati u specijaliziranim publikacijama
za osnovne škole „Volonterkovi savjeti“ i za srednje škole „Generacija za V“, dostupne u regionalnim volonterskim centrima.
Suglasnost roditelja za volontiranje maloljetnika možete preuzeti OVDJE.

Svaki organizator volontiranja dužan je pratiti i evidentirati volonterske sate svojih volontera. Volonterske sate možete evidentirati koristeći različite obrasce za evidenciju volonterskih sati koji se mogu dobiti u volonterskim centrima. Sve obrasce najbolje je prilagoditi potrebama konkretne organizacije i volonterske pozicije. Preuzmite primjer evidencije volonterskih sati. Prema Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) dužni ste volonteru po završetku volontiranja izdati potvrdu o volontiranju u kojoj treba stajati i točan broj volonterskih sati koje je volonter odvolontirao ili te iste sate upisati u volontersku knjižicu volontera.

Sukladno Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja dužni ste kao organizator volontiranja podnijeti izvješće Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike o obavljenim volonterskim aktivnostima u svojim organizacijama. Izvješće se podnosi jednom godišnje, a rok za njegovo podnošenje je veljača ili ožujak tekuće godine za prethodnu. Izvješće podnosite putem web-aplikacije na stranicama www.mdomsp.gov.hr.

Možemo još reći da volontiranje zaposlenika podrazumijeva različite inicijative
za opće dobro koje planiraju, organiziraju i izvršavaju zaposlenici te potvrđuje menadžment organizacije.

Najkraće rečeno program volontiranja zaposlenika dio je društveno odgovornog poslovanja koji izgrađuje i povezuje tvrtku, zaposlenike i zajednicu.

Volontiranje zaposlenika generira brojne prednosti za zaposlenike organizacije
– daje im priliku upoznati svoju zajednicu i kolege s kojima rade, jača njihove vještine, poboljšava moral, utječe na zapošljivost i zadržavanje zaposlenika u toj organizaciji.

Osim toga pozitivno djeluje na samu organizaciju i zajednicu tako da utječe na poboljšanje javnog imidža i povjerenja u tvrtku, razvoj humanosti, senzibiliteta i osjećaja za druge, jačanje timskog duha itd. Kako predstavlja oblik društveno odgovornog poslovanja, ono potiče razvoj etičnog poslovanja organizacije, izgradnju povjerenja, odnosa i socijalnog kapitala između zaposlenika i korisnika volontiranja te pozitivan društveni utjecaj na širu zajednicu. Ono predstavlja važno ulaganje u odgovorno i aktivno građanstvo povezivanjem i upoznavanjem različitih sektora i to posljedično dovodi do izgradnje sretnijeg i stabilnijeg društva.

Ukoliko ste u ime svoje tvrtke zainteresirani za volontiranje djelatnika najlakši je način kontaktirati neprofitnu organizaciju u vašoj zajednici čiji rad smatrate vrijednim i direktno se dogovoriti oko provedbe volonterskih aktivnosti.

Drugi način je javiti se najbližem volonterskom centru koji vam može pomoći da pronađete odgovarajuće projekte i neprofitne organizacije s kojima biste radili.

Najčešće grupne aktivnosti na kojima volontiraju zaposlenici tvrtki su uređenje okoliša u domovima za djecu i starije, druženje s korisnicima, uređenje i zaštita prirode, pomoć u edukaciji korisnika i sl. Ono što je vrlo poželjno i potrebno neprofitnim organizacijama je volontiranje bazirano na stručnim vještinama odnosno prijenos znanja koje zaposlenici tvrtki imaju, a neprofitnim organizacijama često nedostaje. Taj vid volontiranja može donijeti višestruku korist za mnoštvo korisnika koji trebaju podršku i za širu društvenu zajednicu jer se neprofitne organizacije osnažuju da kvalitetnije rade svoj posao.

Ukoliko kao tvrtka želite intenzivnije djelovati i promovirati volontiranje te raditi na izgradnji zajednice možete se javiti i direktno na e-adresu volonterskog centra Zagreb, volontiranje.zaposlenika@vcz.hr koji će vam pomoći da pronađete i provedete svoje volonterske planove u djelo.

VCZ je 2017. g. izdao priručnik „Korporativno volontiranje“ u kojem možete pročitati vrlo detaljne informacije o programima volontiranja zaposlenika kao i primjere dobre prakse iz cijele Hrvatske.

Stranci i osobe kojima je priznat status azilanata mogu volontirati u Republici
Hrvatskoj reguliranjem boravka sukladno odredbama Zakona o strancima. Ugovor o volontiranju koji zaključi volonter stranac u pisanom obliku, sukladno Zakonu o strancima, smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka.

U slučajevima kada stranci volontiraju izravno s korisnicima koji pripadaju ranjivim skupinama vrijede ista pravila i procedure opisane u prvoj cjelini pod točkom sedam.

Kada za volontera stranca nije moguće dobiti izvadak iz kaznene evidencije
potrebno je osigurati stalni stručni nadzor nad njegovim radom te osigurati da volonter ne dođe u nenadzirani kontakt s korisnikom za vrijeme volontiranja. Preporuka je MDOMSP i Ministarstva pravosuđa da se za te osobe izvadi uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak koje volonteri sami mogu izvaditi na nadležnom Općinskom sudu.

Detaljan opis postupka i koraka koje je potrebno poduzeti sukladno Zakonu o strancima možete dobiti u Volonterskom centru Zagreb. Ugovor o volontiranju na engleskom jeziku preuzimite OVDJE.

Pojam “kvaliteta” često se koristi kao vrlo širok pojam, ali kada razmišljamo
o kvaliteti i organizatorima volontiranja, onda mislimo na učenje i prepoznavanje što organizacija radi dobro, a što nastoji poboljšati u području
organiziranja i uključivanja volontera u rad organizacije. Standardi kvalitete za volonterske programe dokazuju i unaprjeđuju učinkovitost rada organizacije s volonterima te doprinose unaprjeđenju vjerodostojnosti i ugledu organizacije u zajednici u kojoj djeluju.

Volonterski program je zajednički naziv za projekte i aktivnosti koje se
provode u okviru organizacije, a u koje su uključeni volonteri – od neposrednog rada s korisnicima do volontiranja u upravljačkim tijelima organizacije te sve aktivnosti promocije volontiranja.

Standardi kvalitete omogućuju organizaciji da temeljito procjeni način uključivanja i upravljanja volonterima na temelju definiranih standarda kvalitete. Ako organizacija još uvijek nije uspostavila volonterski program, standardi kvalitete pomažu u uspostavljanju kvalitetnog volonterskog programa.

Standarde kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja sačinjava 10 standarda strukturiranih u tri cjeline
1. Postavljanje temelja za razvoj volonterskog programa
2. Priprema volonterskih pozicija i koraci ka uključivanju volontera
3. Kreiranje i poticanje motivirajuće okoline za volontere

Cjelokupni dokument Standardi kvalitete za volonterske programe dostupan
je u regionalnim volonterskim centrima.
Standardi kvalitete prate sve korake kvalitetnog rada s volonterima, a detaljnije o temi opisano je u priručniku pod nazivom „Menadžment volontera – priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa“. Priručnik je dostupan u Volonterskom centru Zagreb, a slični priručnici su dostupni u svim regionalnim volonterskim centrima.