Gdje sam?

Dodatne informacije važne za volontere

Kako se uključiti u volonterske aktivnosti? Vrednuje li se volonterski rad pri zapošljavanju? Može li se na temelju volontiranja polagati stručni ispit i/ili ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje? Što je to međunarodno volontiranje i kako volontirati u inozemstvu?

Ukoliko ste zainteresirani za volontiranje možete se samostalno uključiti u volonterski svijet tako da se direktno javite organizacijama čije područje rada vas zanima te ih pitate za volontiranje u njihovoj organizaciji.

Drugi način je kontaktiranje volonterskih centara koji su poveznica između
zainteresiranih volontera i organizacija kojima su volonteri potrebni. Volonterski centri su kontakt točke za volontiranje i mogu vas povezati s organizacijama i projektima koji vas zanimaju. Informacije o mogućnostima volontiranja mogu se pronaći i u bazama volonterskih centara – odnosno putem volonterske burze.

Sve veći broj poslodavaca prepoznaje volontiranje kao aktivnost kojom se mogu steći vrijedne i dragocjene vještine i znanja važna za tržište rada. Volonter svoje volontersko iskustvo može upisati u životopis, a može priložiti i kopiju volonterske knjižice ili preporuku od organizatora volontiranja. Moderniji poslodavci znaju prepoznati kvalitete i kompetencije osoba koje volontiraju jer im to direktno ukazuje na samoinicijativnost osobe, ali i na veću osjetljivost na društvene potrebe i razvijenu empatiju.

U razvijenim zemljama, volontiranje se već dugo boduje i vrednuje prilikom
zapošljavanja, ali i prilikom upisa na različite obrazovne programe. Dobru praksu vrednovanja želimo prenijeti i na područje Hrvatske, a u zadnje vrijeme taj trend značajno raste.

Stručno osposobljavanje i zadane studentske prakse su obveza i ciljaju
prvenstveno na profesionalni razvoj uz česte obveze i polaganje stručnog ispita. S obzirom na uvjetovanost i obvezu, kao takvi ne smatraju se
volontiranjem što jasno kaže i sam Zakon o volonterstvu (NN 58/07, 22/13). Samim time, na temelju volontiranja NE MOŽE se polagati stručni ispit. Polaganje stručnog ispita i status osobe koja mora odraditi stručnu praksu uređeni su Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17).

Isto tako, samim tim što volontirate, NE OSTVARUJETE pravo na
zdravstveno osiguranje.


Postoje iznimni slučajevi pokrivanja troškova zdravstvenog osiguranja, kao što je volontiranje u sklopu programa Europske snage solidarnosti te ukoliko se volontiranje odvija u iznimno rizičnim situacijama. U oba slučaja, pokrivanje zdravstvenog osiguranja mora biti definirano u ugovoru o volontiranju.

Stručno osposobljavanje za rad uređeno Zakonom o radu često se miješa s volontiranjem uređenim Zakonom o volonterstvu pa stoga dolazi do brojnih nerazumijevanja po pitanju polaganja stručnog ispita i prava na zdravstveno osiguranje.

Nesporazum nastaje jer je Zakon o radu do 2009. g. za stažiranje i stručno
osposobljavanje koristio pojam volonter, nakon čega je preimenovan u „stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.
Nažalost, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja nije mijenjan od 2004. g. te se nije uskladio s promjenama Zakona o radu.

Uz sve navedene dobrobiti volontiranja u svojoj zajednici, dodatne dobrobiti
Međunarodnog volontiranja su upoznavanje drugih naroda i kultura te učenje jezika. U Hrvatskoj su najprisutniji i najdostupniji oblici volontiranja na međunarodnim volonterskim kampovima te volontiranje putem programa Europske snage solidarnosti.

MEĐUNARODNI VOLONTERSKI KAMPOVI
Međunarodni volonterski kampovi su oblik kratkotrajnog volontiranja koji se zbivaju tijekom cijele godine, ali najviše za vrijeme ljetnih mjeseci i traju od dva do četiri tjedna. Kampovi su jedinstven oblik volontiranja koji nudi pozitivne i praktične načine okupljanja ljudi iz različitih zemalja i različitih kultura kako bi živjeli i radili zajedno na projektima koji doprinose lokalnim zajednicama u kojima se oni održavaju. Opći ciljevi kampova su izgradnja mira, solidarnosti, zajedništva, interkulturalnost, razbijanje predrasuda i stereotipa, unapređivanje tolerancije i razumijevanja među ljudima. Premda se tematski razlikuju (rad s djecom, zaštita okoliša, kultura i umjetnost, i dr.), u raznolikoj ponudi kampova diljem svijeta svatko može pronaći nešto po vlastitoj želji i volontirati u sklopu međunarodnog programa. Na kampovima sudjeluju međunarodne grupe od 5 do 20 volontera iz cijelog svijeta.

Godišnje se održi oko 2000 međunarodnih kampova u različitim zemljama
svijeta i prilika su da putem društveno odgovornog putovanja i volontiranja upoznate različite zemlje svijeta i nove kulture, steknete nova znanja i vještine u zajedničkom radu s grupom međunarodnih volontera, unaprijedite znanje stranog jezika, a pritom napravite pozitivne promjene u lokalnim zajednicama širom svijeta.

Više informacija pročitajte na stranici Volonterskog centra Zagreb te ukoliko ste zainteresirani javite se na e-adresu exchange@vcz.hr ili dođite do ureda na informativni sastanak.

MEĐUNARODNO DUGOROČNO VOLONTIRANJE
Podrazumijeva višemjesečni volonterski angažman u inozemstvu za mlade u dobnoj skupini od 17 do 30 godina. Najaktivniji program dugoročnog volontiranja je program Europske komisije Europske snage solidarnosti, a više informacija možete dobiti u Agenciji za mobilnost mlade i programe EU-a te na mrežnim stranicama www.mobilnost.hr/ i https://europa.eu/youth/solidarity_hr.

Više informacija o međunarodnom dugoročnom volontiranju pročitajte na mrežnoj stranici Volonterskog centra Zagreb www.vcz.hr pod sekcijom
Međunarodno volontiranje.