Gordana Gavranović

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton