Mihael Čižić

Moji interesi

Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Obrazovanje

Volonterski karton