sanja stanić

Moji interesi

Osobe s posebnim potrebama • Zaštita okoliša • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton