ljiljana kovaček

Moji interesi

Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton