Nađa Vukadinović

Moji interesi

Stariji i nemoćni • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Obrazovanje • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton