Marijeta Pekez

Moji interesi

Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša

Volonterski karton