Mateja Fištrek

Moji interesi

Djeca • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Obrazovanje

Volonterski karton