Lana89

Moji interesi

Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton