Jelena Banjac

Moji interesi

Djeca • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije • Beskućnici

Volonterski karton