Hana Mojzeš

Moji interesi

Mladi • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Obrazovanje • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton