damir gerovac

Moji interesi

Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton