Danijela Bužančić Šušković Stipanović

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura

Volonterski karton