Robert Gracin

Moji interesi

Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zaštita okoliša • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton