Katarina Lunko

Moji interesi

Mladi • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Zaštita životinja • Umjetnost i kultura • Sport • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton