Ivana Dianić

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Osobe s posebnim potrebama • Zdravstvo (zaštita i briga o zdravlju) • Obrazovanje • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton