Dora Petričević

Moji interesi

Djeca • Stariji i nemoćni • Zaštita okoliša • Zaštita životinja • Ljudska prava, izgradnja mira i demokracije

Volonterski karton