Gdje sam?

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Nova ves 18
10000 Zagreb
T: 01/4572203
F: 01/4572203
E: production [at] 25fps.hr
URL: www.25fps.hr

25 FPS promovira inovativni i alternativni filmski izraz, stilsku, medijsku i jezičnu raznorodnost, izražajne autorske koncepte i radove koji se oslanjaju na tradiciju avangardnog filma i eksperimentalnofilmskog roda.

Izdvojeni projekti