Gdje sam?

Organizacija mladih Status: M

Radnička cesta 184
10000 Zagreb
T: 012300447
F: 012300447
E: status-m [at] status-m.hr
URL: www.status-m.hr

Status:M je nevladina organizacija osnovana početkom 2010. godine nastala iz tima osoba koje su kontinuirano radile na četverogodišnjem projektu “Inicijativa mladića – promocija rodno ravnopravnih normi, pozitivnih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih muškaraca” koji se u Zagrebu provodio kroz neformalnu edukaciju mladih i rada s mladima na poboljšanju društvenog, fizičkog i psihičkog zdravlja kroz uključivanje i informiranje mladih.
Naša vizija jest razvitak učinkovitog načina suočavanja s rizicima u odrastanju fokusirajući se na snagu mladih ljudi i potporu mladima u tranziciji iz adolescencije u odraslo doba. Gradeći mentorske odnose pokušavaju ojačati pozitivan razvoj mladih pružajući im potrebne životne vještine kako bi upravljali vlastitim životima.
Ciljevi naše organizacije su:
• Razvoj pristupa temeljenog na osnaživanju mladih u suočavanju s rizicima, izgradnja zaštitnih faktora protiv nezdravih životnih stilova.
• Promocija zdravih životnih stilova, posebno pozitivnog seksualnog i reproduktivnog zdravlja, radeći na razvoju propisa za osiguravanje informacija temeljenih na znanstvenim saznanjima, te razvoj metodologije vršnjačke edukacije i mreže vršnjačkih edukatora.
• Podrška mladim muškarcima, razvijajući pristup usmjeren njima koji se suočavaju sa štetnim normama proizašlim iz dokazivanja muškosti.
• Promocija pristupa radu sa mladima, obiteljima i zajednicama koji se temelji na poštivanju ljudskih prava, a bori se protiv rodne nejednakosti, nasilja, stigmatizacije, rasizma i homofobije.

Nema povezanih projekata.