Gdje sam?

Centar Vinko Bek

Kušlanova 59a
10000 Zagreb
T: 01 2382 297
E: dijana.petrovic [at] skole.hr
URL: www.coovinkobek.hr

Mi smo ustanova socijalne skrbi koja se bavi obrazovanjem i rehabilitacijom osoba oštećena vida.
Područje djelovanja nam je cijela Republika Hrvatske.
Sjedište nam je u Zagrebu, dok su nam podružnice u Osijeku i Splitu.
Imamo više od 400 korisnika oštećena vida svih dobnih skupina.
Između ostalih brojnih usluga, bavimo se i izradom sve školske literature na uvećanom tisku i na brajici.
Korisnici izrađenih materijala su svi školarci s oštećenjem vida diljem Hrvatske.

Izdvojeni projekti