Gdje sam?

Are You Syrious

Pierottijeva 11, AKC Medika
10000 Zagreb
T: 0916327184
E: areyousyrious [at] gmail.com

Neformalna inicijativa građana usmjerena na pomoć izbjeglicama. Konstantno prisutna na terenu gdje iz prve ruke dijeli pomoć, donacije i asistenciju izbjeglicama. Aktivna u prikupljanju i širenju informacija o stanju na lokacijama gdje prolaze ili se zadržavaju izbjeglice. Surađuje sa više stranih organizacija i volontera.

Izdvojeni projekti