Gdje sam?

Humanitarna udruga "Kad bi svi..."

Josipa Komparea 5
10430 Samobor
T: 3360636
F: 3366649
E: kad.bi.svi.21 [at] gmail.com
URL: www.kadbisvi.wordpress.com

Humanitarna udruga „Kad bi svi…“ je mlada udruga, osnovana 24. rujna 2013. godine kao neprofitna organizacija čiji je cilj humanitarna djelatnost. Udruga je upisana u Registar udruga pod brojem 21010541. Nema zaposlenih djelatnika, a sve aktivnosti članova su isključivo volonterske. „Kad bi svi…“ je krajem 2013. godine ostvarila suradnju s ustanovama socijalne skrbi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i započela s volonterskim aktivnostima u Domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi "Kuća Trešnjevka", Domu za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Samobor, te Kući za beskućnike u Rakitju. Naše dosadašnje volonterske aktivnosti odnose se na pomoć djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi u savladavanju školskog programa iz svih nastavnih predmeta, edukativnom druženju putem kreativnih radionica te emocionalnoj i psihološkoj potpori djeci žrtvama obiteljskog nasilja. Budući da smo tek krenuli s radom naša je želja ostvariti suradnju s volonterskim centrima te steći što više iskustva u području započetih aktivnosti.

Izdvojeni projekti